Licence i sertifikati

 
Licence i sertifikati

U Projektinženjering Timu smo posvećeni pružanju usluga na najvišem nivou. Stoga, pored našeg znanja i kreativnosti u projektovanju i ostalim uslugama, vodimo računa i o primeni najnovijih standarda i stručnih alata.

Značajan deo naših inženjera i arhitekata poseduje licence Inženjerske komore Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dok njihove mlađe kolege posvećeno rade na sticanju istih.

U našem poslovanju kontinuirano unapređujemo naše sisteme upravljanja vezane za kvalitet, zaštitu životne sredine, zaštitu i bezbednost informacija, kao i bezbednost i zdravlje na radu. To potvrđuju sertifikati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 45001:2018, koje možete pogledati na ovoj stranici. Pored ovih sertifikata možete videti i dokument o i našoj politici integrisanog sistema menadžmenta.

Pored toga, kako bismo išli u korak sa novim tehnologijama, svi naši softverski paketi su dobavljeni kod zvaničnih distributera i redovno ažurirani do najnovijih verzija.

Licence i sertifikati

ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom

Licence i sertifikati

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Licence i sertifikati

ISO 27001 Sistem upravljanja zaštitom i bezbednošću informacija

Licence i sertifikati

ISO 45001 Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

Licence i sertifikati

Politika integrisanog sistema menadžmenta.